Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić?

Oferta – Ochrona Częstochowa

Firma Poltrop — Ochrona została założona w 1991 roku i nieprzerwanie realizuje zgodnie z koncesją MSWiA Nr 068/2000 — zadania ochronne specjalizujące się w ochronie zakładów przemysłowych, firm handlowo — usługowych, instytucji, magazynów.

Ochraniamy też imprezy sportowe.

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej

Poltrop obniża koszty ochrony

Agencja Ochrony „Poltrop” od 2001 roku posiada status Zakładu Pracy Chronionej
Zatrudniamy ponad 120 pracowników. W tej liczbie są pracownicy pełnosprawni, a także zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Z racji posiadanego statusu ZPCH, firmom, z którymi zawierane są umowy na realizację usług ochrony mienia przysługują odpisy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 50% wartości wystawionej faktury. Przykładowo przy stawce 26 PLN (obowiązującej do 31.12.23r.) przysługuje odpis w
wysokości 13,00 PLN za Irbh. Przy całodobowej ochronie przezŹpracownikóW usługa kosztuje 19.344 PLN — obniżenie kwoty na PFRON powoduje, że faktyczny koszt usługi wynosi 9.672 PLN.

Zadzwoń:  +34 372 09 36

Ochrona Częstochowa

SZYBKI KONTAKT Z NAMI

Oferta Poltrop

Gwarancja bezpieczeństwa

System ochrony dopasowany do obiektu  
System ochrony tworzony jest indywidualnie dla każdego obiektu uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby zapobiegając negatywnym zjawiskom, w tym
kradzieżom i włamaniom. Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji
lokalnej obiektu, identyfikację zagrożeń oraz opracowanie procedur zapobiegającym zagrożeniom.

Zadzwoń:  +34 372 09 36

Galeria

Zobacz jak pracujemy

Oferta Poltrop

W jaki sposób chronimy?

01

Kontrola ruchu osobowego

  • Wdrożenie systemu kontroli pracowników wchodzących i wychodzących z zakładu w
    celu zapobiegania kradzieżom i włamaniom
  • Badanie pracowników i klientów na zawartość alkoholu w celu zapobiegania wypadkom
  • Patrolowanie obiektu po zakończeniu pracy przy wykorzystaniu systemu Seven Guard.

02

Kontrola ruchu samochodowego

  • Sprawdzanie samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z chronionego obiektu
  • Sprawdzanie ładunków, zwracając szczególna uwagę na wywożone lub wwożone towary
    pochodzące z kradzieży lub przekazane przez pracowników do przewiezienia.

03

Konwoje wartości pieniężnych

Posiadamy uzbrojonych w broń palną ochroniarzy posiadających upoważnienie do konwojowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych.

04

Monitoring

Monitorowanie chronionych obiektów przy pomocy telewizji przemysłowych 24/7. Błyskawiczna reakcja w przypadku wykrycia zagrożenia.

05

Patrolowanie obiektów samochodem

Zmotoryzowany patrol obiektu w celu prewencyjnego oddziaływania na potencjalnych sprawców włamań i kradzieży mienia zakładu podlegającego ochronie

06

Kontrola pracowników

Możemy podjąć się kontroli pracowników chronionego obiektu.