Ochrona Mienia

“POLTROP”

specjalizuje się w ochronie i zabezpieczaniu Firm, Instytucji, obiektów handlowych, usługowych oraz zakładów przemysłowych.Działalność Agencji realizowana jest nieprzerwanie od 1992 roku. Posiadamy koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych nr 0068/00oraz Certyfikat Jakości ISO 9001-2000 niemieckiego TÜV, co obliguje nas do świadczenia wysokiej jakości usług i profesjonalności.

Nasza oferta obejmuje:

 • kontrole ruchu osobowego

  Pracowników poddajemy kontroli, sprawdzamy czy punktualnie stawiają się do pracy, czy nie wynoszą mienia zakładu. Reagujemy na nietrzeźwość pracowników, a także osób trzecich i klientów

 • kontrole ruchu kołowego

  Poddajemy wnikliwej kontroli wjeżdżające i wyjeżdżające pojazdy własne, firm oraz klientów. W przypadku konieczności ważenia pojazdów posiadamy ochroniarzy, którzy mają uprawnienia wagowych.

 • patrolowanie i obchód chronionego obiektu,

  w szczególności w porze wieczorowo – nocnej

 • codzienne patrole zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego

 • konwojowanie wartości pieniężnych

 • monitoring i telewizję przemysłową

  w oparciu o plany i zalecenia kierownictwa obiektu.

W toku pełnienia służby ochrona reaguje na wykroczenia i zdarzenia naruszające przepisy porządkowe i regulaminy. Zapobiegamy popełnianiu przestępstw.
Z racji 14 – letniej działalności na rynku oraz z racji posiadania certyfikatu jakości ISO 9001-2000 stosujemy profesjonalne formy ochrony mienia i wysoki poziom usług.
Zatrudniamy około 200 pracowników, z czego większość posiada licencję pracownika ochrony mienia I stopnia, co uprawnia ich do stosowania środków przymusu i podejmowania interwencji w obiekcie chronionym.
Niezwykle dużą wagę przywiązujemy do sprawowania bieżącej kontroli i nadzoru pracy pracowników w ochranianych obiektach. Stosujemy należytą politykę kar i wyróżnień, nagradzamy środkami pieniężnymi ochroniarzy za ujawnienie sprawców naruszenia prawa. Z kolei pozbywamy się w trybie natychmiastowym pracowników, którzy nie realizują należycie zadań.

Osiągnięcia Agencji Ochrony w minionych 2 latach

Pracownicy naszej Firmy ujawnili 118 pracowników, którzy naruszyli zasady i regulamin pracy (spóźnienia, wcześniejsze wychodzenie z pracy, pracownicy będący pod wpływem alkoholu).
Ponadto zatrzymano i przekazano Policji sprawców 14 przestępstw przeciwko mieniu. Zapobiegliśmy kradzieży mienia na kwotę około 140 000 zł. Spektakularnym sukcesem było zatrzymanie na gorącym uczynku w kwietniu 2004 roku pięciu sprawców kradzieży torów kolejowych, przebranych za kolejarzy. Sprawcy zostali przekazani Policji.

Zapraszamy właścicieli Firm, Prezesów i Dyrektorów Instytucji oraz Urzędów
do korzystania z naszych usług.